تبلیغات
:: اشعار مذهبی :: تراوشـــــات قلبــــی من ... - کم حرف بزنید و بیشتر کار کنید
 
 


<-BlogDescription->

کم حرف بزنید و بیشتر کار کنید
کم حرف بزن و بیشتر کار کن


::
نویسنده : مهرداد
تاریخ : 9 بهمن 91